Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

  • Ημερομηνία έναρξης 28 Feb, 2023
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ
  • Διάρκεια 25 ώρες

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Αγροτική επιχειρηματικότητα-marketing αγροτικών προϊόντων”  απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη αγροτική επιχειρηματικότητα και στην προώθηση αγροτικών προϊόντων.

Ο βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αγροτική επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του συστήματος μάρκετινγκ τροφίμων. Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση του επιχειρηματικού σχεδίου, της σημασίας του προσανατολισμού στη φιλοσοφία μάρκετινγκ και της στρατηγικής μάρκετινγκ για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, μέσω ενός ολοκληρωμένου μίγματος μάρκετινγκ που θα καθορίσει την επιτυχία μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής διαφοροποίησης για την ελληνική αγροτική επιχείρηση.