Βασικά Ιταλικά Α2

Βασικά Ιταλικά Α2

  • Ημερομηνία έναρξης 23 Feb, 2023
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (31.01.2023)
  • Διάρκεια 50 ώρες

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Βασικά Ιταλικά Α2” απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να συνεχίζουν την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας και έχουν παρακολουθήσει το πρώτο επίπεδο «Βασικά Ιταλικά Α1».
Συγκεκριμένα, με την εν λόγω επιμορφωτική δράση δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μάθουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην ιταλική γλώσσα και να περάσουν από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) στο επίπεδο Α2 (βασική γνώση) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.