Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή

Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή

  • Ημερομηνία έναρξης 28 Mar, 2023
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
  • Διάρκεια 25 ώρες

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή” απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στους τομείς όπου το διαδίκτυο σήμερα έχει εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και στο πώς το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά, ενημερωμένα, ξεκούραστα και σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, βασικοί τομείς που αναλύονται στη θεματική ενότητα είναι η σύνδεση του διαδικτύου με την καθημερινή επικοινωνία, τις αγορές, την ενημέρωση και πληροφόρηση, τις υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη, την εκπαίδευση και τη μάθηση, την εργασία και την ψυχαγωγία, καθώς και βασικά θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου.
Είναι προφανές ότι οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι αδύνατο να εξαντληθούν στη θεματολογία που αφορά στη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, γίνονται οι κατάλληλες προτάσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ακόμη περισσότερα θέματα από αυτά που αναλύονται στις σελίδες του υλικού της θεματικής ενότητας.