Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα e-Επιχειρείν

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα e-Επιχειρείν

  • Ημερομηνία έναρξης 15 Feb, 2023
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΟΛΩΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  • Διάρκεια 25 ώρες

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν”  απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και καλύπτει σήμερα όλο σχεδόν το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τις πρακτικές και τις δυνατότητές της, τις οποίες καλούνται να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν κριτικά σε σχέση με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους πρωτοβουλίες.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι αφενός η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων, αφετέρου η ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και σειρά δραστηριοτήτων.