Ιταλικά για τον Τουρισμό

Ιταλικά για τον Τουρισμό

  • Ημερομηνία έναρξης 08 Jun, 2023
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (09/05/2023)
  • Διάρκεια 25 ώρες

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Ιταλικά για τον τουρισμό” (Α1-Α2) απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ιταλική γλώσσα μέσα από την καθημερινή ζωή ατόμων που κάνουν τουρισμό στις δύο φίλες χώρες, την Ελλάδα και την Ιταλία, των οποίων ο πολιτισμός είναι στενά συνδεδεμένος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,  και ο Τουρισμός αποτελεί και για τις δύο πηγή οικονομικής δύναμης.

Η θεματική αυτή ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μάθουν να αυτοπαρουσιάζονται,  να  προγραμματίζουν  ένα  ταξίδι  στην  Ελλάδα  ή  στην  Ιταλία,  να κινούνται  στους  χώρους  διαμονής  και  διασκέδασης,  ενώ  παράλληλα  βοηθά  όσους ασχολούνται και επαγγελματικά με τον Τουρισμό να αντιμετωπίζουν στοιχειωδώς μέσα από την ξένη γλώσσα τις υποχρεώσεις τους.