Βασικά Ιταλικά Α1

Βασικά Ιταλικά Α1

  • Ημερομηνία έναρξης 11 Oct, 2022
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: ΜΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Διάρκεια 50 ώρες

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Βασικά Ιταλικά Α1” απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ιταλική γλώσσα και βρίσκονται σε επίπεδο αρχαρίου.
Συγκεκριμένα, με την εν λόγω επιμορφωτική δράση δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μάθουν να διαβάζουν και να προφέρουν την ιταλική γλώσσα, να ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες (όνομα), να χαιρετούν και να αποχαιρετούν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης φιλικών κοινωνικών σχέσεων.
Επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας:
• Να απαντούν και να θέτουν απλές ερωτήσεις που αφορούν σε άμεσες ανάγκες καθημερινής επικοινωνίας (να ζητούν ή να δίνουν προσωπικές πληροφορίες).
• Να κατανοούν πολύ βασικές και τυποποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συνθήκες διαπροσωπικής επικοινωνίας (π.χ. χαιρετισμούς, συστάσεις, κ.λπ.).
• Να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες (προσωπικά στοιχεία του ομιλητή), διατυπωμένες με απλό λεξιλόγιο και τυποποιημένες προτασιακές δομές.
Γλωσσικά μέσα-Γραμματική:
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: Προσωπικές –υποκείμενο (io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)
ΡΗΜΑΤΑ: Ενεστώτας – Βοηθητικά ρήματα (essere, avere) Ενεστώτας, οριστική (chiamarsi, io, tu,lui, lei),
ΑΡΘΡΑ: Οριστικό ( Il, l’, lo, la)
Λεξιλόγιο:
Καθημερινές εκφράσεις [ χαιρετισμοί (buongiorno, buonasera, buonanotte, ciao,
arrivederci), Αριθμοί (1‐30)]