Δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία ιστοσελίδας

 • Ημερομηνία έναρξης 21 Nov, 2022
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Μαρία Γεωργίτση
 • Διάρκεια 50 ώρες

Η θεματική ενότητα: «Δημιουργία Ιστοσελίδας» έχει σαν στόχο την γνωριμία και την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνικές δημιουργίας ιστοσελίδων και μικρών ιστοχώρων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα περιβάλλοντα και τις τεχνικές που χρειάζονται για την δημιουργία ιστοσελίδων.

Η δημιουργία ιστοσελίδας είναι μία διαδικασία δημιουργίας παρουσιάσεων περιεχομένου, οι οποίες προβάλλονται στον τελικό χρήστη του διαδικτύου μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή άλλων υπηρεσιών όπως τα ιστολόγια και τα RSS Feeds.

Γενικότερα ανάλογα με το περιεχόμενό τους, οι ιστοσελίδες διαχωρίζονται σε στατικές και δυναμικές:

 • Οι στατικές ιστοσελίδες δεν αλλάζουν περιεχόμενο και διάταξη με οποιοδήποτε αίτημα εκτός και αν ο προγραμματιστής αναβαθμίσει την σελίδα.
 • Οι δυναμικές προσαρμόζουν το περιεχόμενο και/ή την εμφάνισή τους σύμφωνα με την καταχώρηση/αλληλεπίδραση ή τις αλλαγές του τελικού χρήστη στο περιβάλλον προγραμματισμού.

Κάποια από τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων είναι:

 • Γλώσσες σήμανσης: HTML, XHTML, XML
 • Γλώσσες φύλλων στυλ: CSS, XML
 • Σενάρια στον πελάτη (Client-side scripting): JavaScript
 • Σενάρια στον εξυπηρετητή (Server-side scripting): PHP, ASP, Perl, Ruby/Ruby on Rails
 • Τεχνολογίες βάσεων δεδομένων: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server
 • Τεχνολογίες πολυμέσων: Flash, Silverlight

Μέσα από την συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα διευρυνθούν οι ορίζοντες των εκπαιδευόμενων σε θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής. Θα γνωρίσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά των σύγχρονων ιστοσελίδων και ιστοχώρων και την στοιχειώδη ορολογία των εργαλείων και των υπηρεσιών για την δημιουργία και την διαχείριση ιστοσελίδων.

Τέλος, θα μπορούν να δημιουργούν ιστοσελίδες σχετικά με το επάγγελμά τους ή και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους.