Έναρξη νέων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας το έτος 2023 – Προθεσμία για την εγγραφή

Έναρξη νέων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας το έτος 2023 – Προθεσμία για την εγγραφή

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ελασσόνας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ξεκινά την υλοποίηση νέων προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Τα προγράμματα προσφέρονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε όλους τους ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και σε μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Μετά από επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία συνυπογράφεται από το Δήμο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων σε πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερομένου. Ακολουθεί ο πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα, εκ των οποίων θα υλοποιηθούν αυτά που θα συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων συμμετοχής (20 για κάθε πρόγραμμα/τμήμα):

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)25
2Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25
3Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25
4Αθλητισμός και διατροφή25
5Βασικά Αγγλικά Α150
6Βασικά Ιταλικά Α150
7Βασικά Ιταλικά Α250
8Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων25
9Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)50
10Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής50
11Φωτογραφία25
12Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος50
13Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων25
14Κοπτική – Ραπτική50
15Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από το Φεβρουάριο 2023 στις νέες εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας – Ανατολικό Κτήριο (πρώην ΔΕΥΑΕΛ) και σε τμήματα, δύο φορές έκαστο την εβδομάδα.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής έως τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Δ/νση: Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑΛ), Ελασσόνα Τ.Κ. 40 200, Τηλ.: 2493493615 – Email: diaviou@dimoselassonas.gr
Website: https://kdvm.dimoselassonas.gr
Υπεύθυνη Οργάνωσης: Μαρία Φακή, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας (Τηλ.: 2493493615 – Email: mfaki@dimoselassonas.gr)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ Δήμου Ελασσόνας στον σύνδεσμο:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Post Comment