ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΚΑΙ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΚΑΙ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Από τον Δήμο Ελασσόνας ανακοινώνεται ο Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Δήμου Ελασσόνας σε συνεργασία με το  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος καταρτίστηκε μετά από επιλογή των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκέντρωσαν την υψηλότερη μοριοδότηση έως τον αριθμό των είκοσι (20) συμμετεχόντων για το κάθε πρόγραμμα και με τα μόρια που συγκέντρωσαν οι αιτούντες/ούσες ενδιαφερόμενοι/ες κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ»:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΑΦΜΜΟΡΙΑ
1Π. Κ.Η.122316948163
2Κ. Χ.Α.122339060110
3Φ. Ι.Σ.13498951982
4Θ. Κ.Ε.07069082369
5Χ. Ε.Α.11083095860
6Π. Ε.Κ.10851132032
7Γ. Α.Ι.10464389630
8Ν. Θ.Β.13681561930
9Θ. Θ.Γ.16950727130
10Μ. Α.Κ.06576231827
11Γ. Μ.Ε.17415526720
12Κ. Δ.Κ.16353217620
13Κ. Ε.Δ.13497514620
14Ν. Ε.Ν.11080136120
15Π. Κ.Χ.11084813812
16Τ. Γ.Ν.15531146010
17Δ. Ι.Κ.11084813810
18Γ. Β.Γ.11896759010
19Κ. Α.Δ.13499088110
20Σ. Ι.Χ.04724951510

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΑΦΜΜΟΡΙΑ
1Χ. Δ.Α.16953992680
2Κ. Α.Α.11084219560
3Μ. Β.Δ.16354614440
4Π.Σ.Γ.13498253137
5Μ.Ρ.Μ.Π.13150261435
6Μ.Χ.Ν.04521201630
7Γ.Ε.Β.16954195830
8Γ. Ν.Β.16951915330
9Λ.Μ.-Ρ.Σ.15472418830
10Σ. Κ.Θ.15190687030
11Κ.Σ.Σ.07069230630
12Ψ. Ε.Ν.15190330830
13Σ.Σ.Ο.11084191230
14Ρ.Λ.Α.15191676030
15Γ.Μ.Α.15192001630
16Ε.Π.Ι.13496710930
17Ρ. Χ.Θ.14598655920
18Α.Ν.Μ.13496825920
19Δ. Μ.Δ.02960053510
20Δ. Π.Κ.11080558110

Οι ωφελούμενοι καλούνται να προσέλθουν στην έναρξη των μαθημάτων την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας, που βρίσκεται στην οδό Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑΕΛ) στην Ελασσόνα. Διάρκεια εναρκτήριας εκδήλωσης: 2 ώρες.

Πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας και στο τηλέφωνο 2493493615.

Στην ανακοίνωση τηρήθηκαν οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Post Comment