Διοργάνωση Εργαστηρίου Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Αιτήσεις συμμετοχής

Διοργάνωση Εργαστηρίου Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Αιτήσεις συμμετοχής

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας ανακοινώνεται ότι τον Οκτώβριο 2022 θα διοργανωθεί «Εργαστήρι Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» με τη μορφή σεμιναρίων στο πλαίσιο των Δράσεων του Δήμου Ελασσόνας για την κατάρτιση των πολιτών σε τομείς της Τοπικής Οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ελασσόνας θα διοργανώσει στις 18, 20 και 22 Οκτωβρίου 2022 «Εργαστήρι Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» με τη μορφή σεμιναρίων στο πλαίσιο των Δράσεων του Δήμου Ελασσόνας για την κατάρτιση των πολιτών σε τομείς της Τοπικής Οικονομίας και συγκεκριμένα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Στοχεύει στην πληροφόρηση και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων πολιτών, με την παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας συνεργαζόμενων φορέων και ειδικών, προκειμένου να ενισχύσει την υλοποίηση ιδεών και πρωτοβουλιών που ακολούθως, εντάσσονται στο πεδίο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Το «Εργαστήρι Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί μια χωρίς αποκλεισμούς ταχύρρυθμη και ευέλικτη πρωτοβουλία του Δήμου Ελασσόνας με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Βούληση, οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο», η οποία εστιάζει στο ζήτημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της με την κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η εισαγωγική παρουσίαση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών εφαρμογής εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης και δραστηριοποίησης στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, περιγράφονται οι δυνατότητες διατομεακής συνεργασίας στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρονται βασικά παραδείγματα για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, με σκοπό να παραχθεί οικονομική και κοινωνική αξία σε τοπικό επίπεδο.

Το «Εργαστήρι Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» θα υλοποιηθεί στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας – Ανατολικό Κτήριο (πρώην ΔΕΥΑΕΛ).

Στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται τρία (3) σεμινάρια των έξι (6) ωρών, τα οποία θα διεξαχθούν την Τρίτη, 18.10.2022, ώρες 16:00 έως 22:00, την Πέμπτη, 20.10.2022, ώρες 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο, 22.10.2022, ώρες 09:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Κατάρτισης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από την ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας στον σύνδεσμο:

https://dimoselassonas.gr/images/2022/programma_katartisi_epixeirimatikotita.docx

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Εργαστήρι απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής δήλωσης συμμετοχής/αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερομένου και μετά από επιτυχή παρακολούθηση εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης Εργαστηρίου Κατάρτισης/ μη τυπικής-άτυπης εκπαίδευσης πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στο Εργαστήρι θα συμμετέχουν είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) ενδιαφερόμενοι και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο Εργαστήρι από την ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας στον σύνδεσμο:

https://dimoselassonas.gr/images/2022/aitisi_katartisi_epixeirimatikotita.doc

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Δ/νση: Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑ), Ελασσόνα Τ.Κ. 40 200,

Τηλ.: 2493493615 – Email: diaviou@dimoselassonas.gr
Υπεύθυνη Οργάνωσης: Μαρία Φακή, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας (Τηλ.: 2493493615 – Email: mfaki@dimoselassonas.gr)

Post Comment