Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα δωρεάν πανεπιστημιακά προγράμματα κατάρτισης στον Δήμο Ελασσόνας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα δωρεάν πανεπιστημιακά προγράμματα κατάρτισης στον Δήμο Ελασσόνας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΚΑΙ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ο Δήμος Ελασσόνας αλλάζει τα εκπαιδευτικά δεδομένα της περιοχής και εισάγει την πανεπιστημιακή κατάρτιση στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, μέσα από τη συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χάρη στη λειτουργία του νέου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στην Ελασσόνα δίδεται η ευκαιρία σε κατοίκους από 18 έως 60 ετών που έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να αποκτήσουν δωρεάν πιστοποιημένη πανεπιστημιακή επαγγελματική κατάρτιση συμμετέχοντας σε ένα από τα δύο εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο «Γαλακτοκομία-Τυροκομία» και «Αγροδιατροφική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα».

Στο κάθε πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν 20 άτομα και η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας. Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας www.dimoselassonas.gr. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση με πιστοποιητικό παρακολούθησης και ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Από σήμερα Τρίτη 14/03/2023 και έως την Τρίτη 21/03/2023 κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των παρακάτω προγραμμάτων:

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ» διάρκειας 80 ωρών σε διάστημα 3 μηνών.
Μέσω του προγράμματος αναμένεται να αποκτηθούν βασικές και προηγμένες δεξιότητες, σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν την τεχνολογία του γάλακτος, τις ιδιότητες των πρώτων υλών και των βασικών φυσικοχημικών και μικροβιολογικών ιδιοτήτων του γάλακτος, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας στο γάλα και τα προϊόντα του, την παρασκευή παραδοσιακών τυριών άλμης, σκληρών τυριών, παραδοσιακών ημίσκληρων, τυριών τυρογάλακτος, γιαουρτιού, παγωτών, κρεμών κ.τ.λ.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα αποδοθεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τρόπος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως (μέσω της πλατφόρμας MS Teams και E-class) και δια ζώσης.
Ώρες διδασκαλίας: Απογεύματα και Σαββατοκύριακα.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Δρ Ελένη Μαλισσιόβα, Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD – Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» διάρκειας 70 ωρών σε διάστημα 2 μηνών.
Μέσω του προγράμματος αναμένεται να αποκτηθούν βασικές και προηγμένες δεξιότητες, σε όλες τις βασικές (θεωρητικές & πρακτικές) γνώσεις για την επιχειρηματική αξιοποίηση της αγροδιατροφικής κληρονομιάς του τόπου. Περιλαμβάνονται μελέτες περίπτωσης, πρακτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, ικανοτήτων των στελεχών στον αγροδιατροφικό τομέα, σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και αξιοποίησης ευκαιριών επιχειρηματικότητας, ενίσχυσης του προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού του αγροδιατροφικού τομέα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα αποδοθεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τρόπος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως (μέσω της πλατφόρμας MS Teams και E-class) και δια ζώσης.
Ώρες διδασκαλίας: Απογεύματα και Σαββατοκύριακα.

Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής Χημείας Τροφίμων, Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο

και μπορεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail του ΚΔΒΜ του Δήμου Ελασσόνας diaviou@dimoselassonas.gr ή να κατατεθεί με φυσική παρουσία στο Δημαρχείο Ελασσόνας, Γραφείο Πρωτοκόλλου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493493615.

Post Comment