Επιτυχής η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο ‘Αρχιτεκτονική Κήπων’

Επιτυχής η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο ‘Αρχιτεκτονική Κήπων’

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022 στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Κήπων».

Είναι το πρώτο Πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας που ολοκληρώνεται φέτος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Νεολαίας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις συντηρήσεις φυτών και ανθών στα μπαλκόνια και στις αυλές οικιών, στην εδαφική προετοιμασία και στον σχεδιασμό ύδρευσης καθώς και στη φύτευση και διατήρηση δέντρων και φυτών.

Το πλαίσιο κατάρτισης του μαθήματος ήταν διαδραστικό με την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζόμενων, τη μεταφορά των εμπειριών και προβληματισμών τους από τη συντήρηση των φυτών και ανθών που καλλιεργούν στις οικίες τους και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης με την εκπαιδεύτρια κα Φωτεινή Κατσαρού, την οποία ευχαριστούμε θερμά για το διάλογο και το εποικοδομητικό και ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Post Comment