Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00 π.μ. — 9.00 μ.μ.

ΜΟΤΟ

kdvm1
kdvm2
kdvm3
kdvm4
kdvm5
kdvm6
kdvm7
kdvm8
kdvm9
Shadow
Μάθηση, Αλληλεπίδραση, Ευελιξία
Δήμος Ελασσόνας

“Η σοφία δεν είναι προϊόν σχολικής εκπαίδευσης, αλλά η δια βίου προσπάθεια απόκτησής της.” Einstein

Δημιουργία ιστοσελίδας
Δημιουργία ιστοσελίδας

Η θεματική ενότητα: «Δημιουργία Ιστοσελίδας» έχει σαν στόχο την γνωριμία και την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνικές δημιουργίας ιστοσελίδων…

Βασικά Ιταλικά Α1
Βασικά Ιταλικά Α1

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Βασικά Ιταλικά Α1” απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ιταλική γλώσσα και βρίσκονται σε…

Κοπτική – Ραπτική
Κοπτική – Ραπτική

Εισαγωγή στην τέχνη της  Κοπτικής – Ραπτικής Χρώματα / Υφές Υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν Σύνθεση υλικών Patron –  Cutting – …

Αρχιτεκτονική Κήπων
Αρχιτεκτονική Κήπων

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Αρχιτεκτονική κήπων” απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο αρχιτεκτονικό σχέδιο και την κατασκευή κήπου,…

Εργαστήρι Δημιουργίας Κοσμήματος
Εργαστήρι Δημιουργίας Κοσμήματος

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος”  απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη δημιουργία και κατασκευή κοσμημάτων. Συγκεκριμένα, η…

Βασικά Ιταλικά Α2
Βασικά Ιταλικά Α2

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Βασικά Ιταλικά Α2” απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να συνεχίζουν την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας και…

Ιταλικά για τον Τουρισμό
Ιταλικά για τον Τουρισμό

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Ιταλικά για τον τουρισμό” (Α1-Α2) απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ιταλική γλώσσα μέσα από την…

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Αγροτική επιχειρηματικότητα-marketing αγροτικών προϊόντων”  απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη αγροτική επιχειρηματικότητα και στην προώθηση…

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα e-Επιχειρείν
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα e-Επιχειρείν

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν”  απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί…

Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή
Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: “Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή” απευθύνεται σε ενήλικες, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στους τομείς…